Αιολική

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας 

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναμική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας.

Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 1400 MW από αιολικά πάρκα, και στόχος είναι να εγκατασταθούν  7.500 MW μέχρι το 2020, από τα οποία τα 300MW αφορούν υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Το ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ  διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων επενδυτών. Μεταξύ των παγκόσμιων κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι ισπανικές εταιρείες Endesa, σε συνεργασία με τον Όμιλο Μυτιληναίου, Iberdrola σε συνεργασία με τον Όμιλο Ρόκα, Acciona και Gamesa. Επίσης, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και  οι γαλλικές EDF και Veolia, η ιταλική Enel και οι γερμανικές WPD και WRE,  οι οποίες προσβλέπουν στη  συνέχιση της ανάπτυξης και επιτυχίας τους στο χώρο.
 
Η αιολική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα για την  Ελληνική Κυβέρνηση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικές τιμές  και στόχος είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 40%, μέχρι το 2020. Δεδομένου ότι ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση της χώρας που απορρέει από τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν σταθερούς και μακροχρόνιους στόχους  στην ελληνική αγορά ΑΠΕ.   

Πλεονεκτήματα Επένδυσης στην Αιολική Ενέργεια
• Εξαιρετικό αιολικό δυναμικό – από τα καλύτερα στην Ευρώπη
• Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο  Διαχειριστή του Συστήματος
• Υψηλές τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs)
• 20ετούς διάρκειας συμφωνία αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreement, PPA)
• Ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει αξιοπιστία και μακροχρόνιο σχεδιασμό στις  επενδύσεις

Τρέχοντα τιμολόγια πώλησης παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs, FIT) με 20ετή εγγύηση

 Σε Ευρώ-MWh 

 Διασυνδεδεμένο Σύστημα

 Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 Παράκτια Αιολικά Πάρκα > 50KW

  87,85

 99,45

 Αιολική Ενέργεια ≤ 50 KW                                                                  250

  
Η ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από δεσμευτικούς συμβατικούς στόχους που απαιτούν τη συμμετοχή κατά  40% στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2020, έναντι της τρέχουσας   συμμετοχής που ανέρχεται στο 10% περίπου, συμπεριλαμβάνοντας τα μικρά υδροηλεκτρικά.
 
Επιτυχή Παραδείγματα
Το 1998, η Ελληνική εταιρεία Χ. Ρόκας Α.Ε. κατασκεύασε το πρώτο ιδιωτικό αιολικό πάρκο στην Ελλάδα – στη Σητεία, Κρήτης – με ισχύ 10.2 MW. Το 2004, η εταιρεία Ρόκας έγινε μέλος του ισπανικού Ομίλου Iberdrola, ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες. Σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά   αιολικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 205 MW και προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της επέκτασης.

«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη και ελκυστική αγορά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα μας προσφέρει ισχυρούς λόγους για να διατηρήσουμε μια σταθερή επενδυτική πολιτική στη χώρα. Επιπλέον, τα επενδυτικά κίνητρα στον τομέα της αιολικής ενέργειας ενθαρρύνουν την εταιρείας μας να διατηρήσει τη δέσμευσής για μια  μακροπρόθεσμη  στρατηγική στην Ελλάδα.»
José Donoso, Διευθυντής Ανάπτυξης της Gamesa Energia

Πηγή: ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)Ο Επενδυτικός Νόμος της χώρας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις  επενδύσεις στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η επένδυση. Ο νέος Επενδυτικός Νόμος που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 2011, εισάγει νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον Επενδυτικό Νόμο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Greece
Business, naturally
Greece is the natural investment destination for businesspeople who want to be at the heart of the fastest growing region in Europe. The emerging regional market of 140 million consumers in Southeast Europe has a cumulative GDP of almost 1 trillion Euro. As the economic engine of the region and the only Eurozone member, Greece has a stable economic and political environment, has instituted significant reforms that are driving investment activity, has a highly knowledgeable and highly productive workforce, and has created a business-conducive environment, fueling strong growth. Greece’s economy has been one of the best performers in the Eurozone and continues to outperform the EU average. Many multinational companies choose Greece as their headquarters for Southeast Europe and the Eastern Mediterranean. With one of the most attractive lifestyles in the world, Greece is a spectacular location to live, work, and play.

Invest in Greece Agency
Invest in Greece is the official Investment Promotion Agency of Greece that promotes and facilitates private investment. Invest in Greece identifies market opportunities and provides investors with assistance, analysis, advice, and aftercare support free of charge.
Invest in Greece identifies potential partners, locates sites, assists in legal and licensing procedures, analyzes investment proposals, furnishes pertinent economic information, and fully explains incentives available to investors.
The professionals at Invest in Greece guide investors at every step of the investment process and provide essential support for ongoing operations or expansion projects.
Invest in Greece is committed to helping businesspeople discover the many opportunities in Greece, the gateway to Southeast Europe and the Eastern Mediterranean.


3 Mitropoleos Street, 105 57 Athens, Greece
Tel: +30 210 335 5700 | Fax: +30 210 324 2079
E-mail: info@investingreece.gov.gr | Internet: www.investingreece.gov.gr